Com reconèixer els arbres singulars?

Print Friendly, PDF & Email

Lledoner_BM_AIL
Llistat dels arbres de Barcelona.
Llistat d’espècies d’arbrat de la ciutat.

Arbres i palmeres d’interès local de Barcelona.
El Catàleg d’Arbres d’Interès Local conté els exemplars d’arbres, palmeres i arbustos més valuosos que hi ha als carrers i als jardins particulars de Barcelona, ja sigui per la seva antiguitat, raresa, qualitats estètiques o valor històric. La inclusió en aquest catàleg n’assegura la conservació, ja que en cap cas els exemplars poden eliminar-se o veure’s afectats.

Arbres i palmeres d’interès local del Districte Sarrià-Sant Gervasi.

Protocol de catalogació dels arbres d’interès local de Barcelona.
L’elaboració d’aquest catàleg és fruit de les ordenances sobre la protecció de l’ambient i la qualitat de vida, aprovades per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1983. L’elecció de les espècies catalogades es fa a partir d’uns paràmetres de valoració que analitzen aquells exemplars o plantacions interessants localitzats a la ciutat. Els elements que es tenen en compte a l’hora d’incloure un arbre dins aquest catàleg són, principalment, l’edat, la mida, la història i les qualitats estètiques.

Cercador d’arbres de Barcelona.
Arbres de la memòria de Barcelona.

Més documentació tècnica sobre els arbres de Barcelona i la seva gestió.