Educació ambiental

Print Friendly, PDF & Email

escolescolor

L’educació ambiental té l’objectiu de formar persones que siguin amigables amb el seu entorn, generant consciencia i donant solucions als problemes ambientals causats per la mà humana. Així, l’educació ambiental es basa en el reconeixement de l’entorn (ecosistemes, atmosfera, hidrosfera, història natural..) i en aprendre a minvar-ne l’impacte dels humans.

L’Agenda 21 escolar facilita la implicació dels centres educatius per a formar ciutadans que, aprenent a millorar l’entorn més local, millorin el més global.