Metabolisme

Print Friendly, PDF & Email

Mapa SarriàEl metabolisme d’un barri consisteix en observar i estudiar com funcionen els processos que tenen lloc en un nucli de població determinat, com si fos una cèl·lula o un organisme. És, per tant, un terme procedent de la biologia que ara es fa servir a l’ecologia social. Podem parlar del metabolisme d’una llar, d’un edifici o una escola.

El metabolisme de Sarrià està integrat dins d’una ciutat. Si fos un poble o una ciutat s’uniria amb d’altres per una carretera i el seu entorn podríem observar, camps, el pas d’un riu, pastures o boscos. Aquesta integració urbana té lloc en una pendent de la muntanya connectada a una àrea boscosa, el parc de Collserola, i està creuada per diferents rieres, a hores d’ ara canalitzades per col·lectors. El primer assentament humà es va fer entorn la parròquia de Sarrià.

Si parlem de metabolisme hem de saber com arriben els materials que aquí es consumeixen (energia elèctrica, gas, aliments…) i què en queda després del seu consum, des del calor dissipat als residus sòlids, líquids i gasosos. L’eficiència, dependències i els conflictes d’aquest metabolisme és un altre dels objectius del seu estudi.

Text: Jordi Bigues