concepte


Residu Zero i proposta «cradle to cradle»

Com a resultat de la implantació de la cultura d’un sol ús i de l’obsolescència programada, la quantitat de residus municipals ha augmentat en les darreres dècades. A més de la quantitat, la diversitat en la composició d’elements de rebuig encara fa més difícil la gestió municipal de residus. Hem […]


Slow food

El concepte de slow-food va ser promogut per una associació, fundada el 1989, que volia contraposar-se al fast-food. L’objectiu és impedir la desaparició de les tradicions gastronòmiques locals i combatre la manca d’interès general per la nutrició, pels orígens, els sabors i les conseqüències de les nostres eleccions alimentàries. Associat, […]


Mapar i mapatge

Després de consultar el servei de lexicografia de l’IEC, el Termcat i Optimot en relació a la terminologia referida al mapa, prenem les següents decisions: 1)      La forma mapar està àmpliament documentada en la lexicografia catalana i té una certa antiguitat. 2)      La forma nominal mapatge és la que deriva […]