Conceptes


Slow food

El concepte de slow-food va ser promogut per una associació, fundada el 1989, que volia contraposar-se al fast-food. L’objectiu és impedir la desaparició de les tradicions gastronòmiques locals i combatre la manca d’interès general per la nutrició, pels orígens, els sabors i les conseqüències de les nostres eleccions alimentàries. Associat, […]


Mapar i mapatge

Després de consultar el servei de lexicografia de l’IEC, el Termcat i Optimot en relació a la terminologia referida al mapa, prenem les següents decisions: 1)      La forma mapar està àmpliament documentada en la lexicografia catalana i té una certa antiguitat. 2)      La forma nominal mapatge és la que deriva […]


Sostenibilitat 1

El terme sostenibilitat fa referència a la capacitat de mantenir indefinidament la forma en què vivim, i inclou aspectes ecològics, econòmics i socials. És a dir, duu implícita una forma d’organitzar l’activitat humana, que, sense perdre el confort assolit, garanteixi la conservació del planeta per a que el puguin gaudir […]