Categoria: Empreses i organitzacions sostenibles

Les Nacions Unides després de la trobada de Río del juny del 1992, i de la signatura de la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament i la Declaració de principis relatius als boscos, va elaborar també el Programa 21.

El Programa (o Agenda 21) són una sèrie d’accions que han de ser escomeses a des del nivell més local, fins al més global. I en totes les àrees en què l’acció humana tingui impacte sobre el medi ambient.

Els organismes locals dels països han consultar la població i arribar un consens per elaborar l’Agenda 21 de la comunitat. A Barcelona, es va arribar al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

Atès que aquest compromís compartit vol una ciutat més equitativa, pròspera i autosuficient en el Mapa Verd de Sarrià volem incloure les empreses i organitzacions que s’inclouen en aquest marc de referència que contribueix a la millora de la sostenibilitat.

El terme sostenibilitat inclou empreses responsables, que produeixen béns o serveis per a la sostenibilitat, que tenen certificació ambiental, d’economia social i solidària, de finances ètiques o que sigui membre del mapa Barcelona més sostenible.

ICONES I CRITERIS PER MAPAR MBCN+S: Empreses i organitzacions sostenibles.
Bones pràctiques i altres enllaços.

Sarrià, un fragment de món

Print Friendly, PDF & Email

Amb aquesta exposició ens aproximem a Sarrià situant el barri en el seu context ecològic, sense oblidar que ha estat

Continua llegint