Instal·lacions ambientals i eco-innovació

Les instal·lacions que fem servir els humans, tant per a viure-hi, com per a produir o desmantellar els residus que generem, poden ser més o menys respectuoses en l’ús eficient de l’energia i de l’aigua; els recursos i materials poden ser més o menys perjudicials per al medi ambient; ser més o menys saludables i adreçar-se cap a la reducció de l’impacte ambiental.

Enguany, volem centrar-nos en les instal·lacions generadores d’energia i en el tractament de residus.

ICONES I CRITERIS PER MAPAR MBCN+S: Instal·lacions ambientals i d’ecoinnovació.
Bones pràctiques i altres enllaços.


Residu Zero i proposta «cradle to cradle»

Print Friendly, PDF & Email

Com a resultat de la implantació de la cultura d’un sol ús i de l’obsolescència programada, la quantitat de residus municipals ha augmentat en les darreres dècades. A més de la quantitat, la diversitat en la composició d’elements de rebuig encara fa més difícil la gestió municipal de residus. Hem […]