Mobilitat i accessibilitat

La societat humana requereix moure’s per accedir a establir-se, ni que sigui per una estona, en un lloc diferent amb objectius diferents: treballar, estudiar, cercar aliment o per a l’oci. La forma en què es desplacem, òbviament, tenen més o menys impacte en l’entorn. I, la mobilitat es pot veure pacificada per polítiques de mobilitat o transport sostenibles.

D’una altra banda, ens podem fixar en el grau en què les persones poden utilitzar un transport o accedir a un servei, independentment de les possibles limitacions funcionals que puguin tenir. Per això, les institucions i els edificis segueixen polítiques per a facilitar l’accessibilitat.

ICONES I CRITERIS PER MAPAR MBCN+S: Mobilitat i accessibilitat.
Bones pràctiques i altres enllaços.


Mobilitat

Print Friendly, PDF & Email

Per a reduir el nostre impacte en l’entorn, volem posar en valor aquells del barri que afavoreixin una mobilitat sostenible, a fi de promoure i facilitar canvis en l’hàbit de mobilitat. Volem indicar on podem carregar els vehicles de baix impacte o bé on podem trobar estacions de bicing o […]


Mobilitat i accessibilitat

Print Friendly, PDF & Email

1. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 2. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 3. Mobilitat i espai públic (La Fàbrica del Sol) 4. Massa crítica (passejos en bicicleta mensuals a diferents ciutats del món) 5. Mobilitat sostenible (Generalitat de Catalunya) 6. Ecom, (entitat sense ànim de lucre que aglutina diferents […]