Situació actual i reptes del voluntariat

Print Friendly, PDF & Email

voluntaris

Dijous 10 d’abril va venir Francina Alsina, la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, per parlar-nos sobre la situació actual i els reptes del voluntariat. Quan parlem de voluntariat, fet per voluntaris, a Catalunya, parlem de persones que voluntàriament prenen un compromís per a realitzar una prestació sense compensació econòmica en el marc d’una entitat estable i democràtica, sense afany de lucre.

Des del 2008, el nombre de voluntaris ha pujat un 23%. Augment que s’atribueix a la crisi, que ha mogut consciències per tal d’alleugerir-la, especialment en els àmbits de la salut, la pobresa i l’exclusió social. Ha pujat notòriament el nombre d’homes voluntaris, cosa que s’atribueix a les prejubilacions, que han deixat al carrer a homes relativament joves, preparats, en plenes qualitats, carregats d’experiència i acostumats a ser actius. Han aportat especialització a les entitats que els han acollit.

Una de les crítiques al voluntariat és que elimina llocs de treball. Segons Alsina, això no és així. El cas d’arrels, per exemple, va començar com un grup de voluntaris, per ajudar a les persones sense sostre; ara hi ha cinquanta persones treballant. De manera que el voluntariat no treu, sinó que crea llocs de treball. Ara, els voluntaris han de ser en els llocs de decisió polítics, com els tècnics; però, a diferència d’ells, la seva feina és d’acompanyament. En cap cas, un voluntari ha de ser competència d’un tècnic assalariat.

Hi ha un protocol de formació de voluntaris, per a què tinguin una certa “professionalització” a l’hora d’enfrontar-se als problemes del sector triat i per no caure en la instrumentalització o la manipulació. O en la infantilització del voluntariat, com ha estat tradicionalment per part de l’església i ara també per altres entitats que n’han pres el relleu en determinats sectors. És per això que el voluntari, i com a tal s’entèn, sigui una persona afiliada a una entitat, que coordina la feina.

Els voluntaris són activistes socials que van més enllà de la denúncia i, en temps de crisi i de desmantellament de l’estat del benestar. Tot i fer el joc al govern,ja que hi ha un notable estalvi en despesa per les hores voluntàries aportades i que hauria de fer un estat, minven en patiment de les persones. Darrerament s’ha aprovat pel Parlament l’Avantprojecte de Llei del Voluntariat, consensuat pel sector. I, per la feina ja feta a la ciutat, Barcelona ha estat delcarada Capital Europea del Voluntariat.

Més informació: voluntariat (Generalitat de Catalunya)
Documentació de la xerrada.

Text: Cristina Junyent