Mobilitat i accessibilitat

Print Friendly, PDF & Email

1. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona
2. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
3. Mobilitat i espai públic (La Fàbrica del Sol)
4. Massa crítica (passejos en bicicleta mensuals a diferents ciutats del món)
5. Mobilitat sostenible (Generalitat de Catalunya)
6. Ecom, (entitat sense ànim de lucre que aglutina diferents entitats de persones amb discapacitat)
7. Normativa municipal d’accessibilitat a la via pública.
8. Mobilitat (Ajuntament de Barcelona).
9. Pla de foment de la bicicleta.