Km 0

Print Friendly, PDF & Email

Km_0El concepte Km 0 va sorgir a la regió italiana del Vèneto, promogut per una associació de cultivadors locals, que volia incentivar el consum de productes provinents d’una distancia curta entre el productor i el consumidor.  Així, el km 0 permet un cert radi d’acció en l’espai, en general s’accepten uns 100 km; i, en el temps, limita als productes  a la temporada.

A la definició, el concepte de Km 0, inclou aspectes socials, ja que es refereix a un origen de  pagesia propera, en afavorir el consum de productes locals, comarcals i territorials; i, n’elimina intermediaris. I també introdueix una sensibilitat per la protecció ambiental, atès que com més petita és la distància que recorre un producte en el seu transport, menor és l’emissió de CO2 que s’allibera al medi. En tractar-se de productes de cultiu ecològic, l’impacte mediambiental és menor.

Associat al concepte Km 0, hi ha el concepte de slow-food. Productes de Km 0 i de slow-food, se’n poden trobar a botigues que duen el distintiu, o bé que exposen l’origen del s seus productes; i també a la xarxa de restaurants associada. Els comerços compren directament al productor i tenen també programes de separació acurada de residus i, en general, un tractament sostenible dels seus quefers.

Aquests moviments comporten una certa contradicció en l’enfrontament entre “local” i la voluntat d’“internacionalització” d’aquells productes, com ara les taronges de València o les patates mallorquines. Així doncs, cal posar seny per trobar l’equilibri entre la cura de la producció pròpia , el medi ambient i l’exportació, apel·lant el valor de la diferència, la qualitat i la competència.

Text: Cristina Junyent